Compress PDF ย่อขนาดไฟล์ pdf ให้เล็กลงทำยังไง

Compress PDF ย่อขนาดไฟล์ pdf ให้เล็กลงทำยังไง

เคยเป็นไหมกับการเจอไฟล์ PDF ที่มีขนาดใหญ่จนทำให้คุณไม่สามารถอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์หรือว่าแนบไฟล์เพื่อส่งอีเมลได้ โพสต์นี้เรามีวิธีการ […]

Read more