SSL Certificate คืออะไร ? สอนติดตั้งการใช้งานฟรี!

SSL Certificate คืออะไร ? สอนติดตั้งการใช้งานฟรี!

SSL Certificate คืออะไร ?

SSL Certificate คือสิ่งที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถย้ายจาก HTTP เป็น HTTPS ซึ่งมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่ง SSL Certificate ทำให้เกิดการเข้ารหัส SSL/TLS encryption โดยมีการกำหนด Public Key และ Website Identity ในการส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานและเซอเวอร์ต้นทางของเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการยืนยันตัวตนระหว่างการส่งผ่านข้อมูลและจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์นั้นทำได้อย่างปลอดภัย

 

SSL คืออะไร ?

SSL หรือ Secure Sockets Layer เป็นโปรโตคอลความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่มีการเข้ารหัส ได้รับการพัฒนาครั้งแรกโดย Netscape ในปี 1995 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองความเป็นส่วนตัว การตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

ในปุจุบันนี้ SSL เป็นที่รู้จักและเรียกกันทั้วไปว่า TLS (Transport Layer Security)

 

Cloudflare สามารถใช้ SSL Certificate ฟรี ได้จริงหรือ?

คุณสามารถใช้บริการ SSL Certificate ฟรี!!! จาก Cloudflare ได้ เนื่องจากมี CDN ที่กระจายอยู่ทั่วโลก โดยมีพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำงานในศูนย์ข้อมูลทั่วโลก ซึ่งเป้าหมายของ Cloudflare นั้นก็คือการช่วยให้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยยิ่งขึ้น และการนำ HTTPS ไปใช้อย่างแพร่หลายถือเป็นก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่ในการบรรลุเป้าหมายนี้ การเข้ารหัส SSL/TLS ปกป้องข้อมูลผู้ใช้ ป้องกันการโจมตี และทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นที่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยรวมได้นั่นเอง

 

SSL Certificate คืออะไร ? สอนติดตั้งการใช้งานฟรี!

 

รับชมวิดีโอสาธิตการติดตั้งและใช้งานผ่าน Cloudflare

เว็บไซต์ Cloudflare

SSL Certificate คืออะไร ? cloudflare

 

บทความเพิ่มเติม

 

อ้างอิงข้อมูล www.cloudflare.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *