Google Search เรียนรู้และเข้าใจการค้นหาบน Google

Google Search เรียนรู้และเข้าใจการค้นหาบน Google

อย่างที่เราทราบกันดีว่า Google เป็นคลังความรู้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่จัดเก็บและข้อมูลต่างๆ ไว้มากมายเพื่อรอการค้นหา นั่นหมายถึงว่าข้อมูลจากเว็บไซต์คุณก็จำเป็นจะต้องได้ถูกจัดเก็บและรวบรวมไปไว้ในที่เดียวกันเพื่อรอการแสดงผลในหน้าของการค้นหาบน Google

Google Search ข้อมูลพื้นฐานทำความเข้าใจก่อนลงมือทำเว็บไซต์

Google ระบบเป็น Search Engine แบบอัตโนมัติทั้งหมดใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ (Web Crawler) ที่มีการสำรวจเว็บเป็นประจำเพื่อค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ใหม่ๆ ที่จะเพิ่มลงในดัชนีของ Google เอง (ซึ่งนั้นเรียกว่าการ Index) อันที่จริงแล้วโดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยัง Google ด้วยตนเอง เพราะเนื่องจาก Crawler จะทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลจากเว็บต่างๆ และจัดเก็บไปยัง Index โดยอัตโนมัติ

3 ขั้นตอนการทำงานในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของ Google

1) Crawling – การรวบรวมข้อมูล

Google มีระบบการค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติที่เรียกว่า Crawlers โดยจะทำให้หน้าที่ค้นหาข้อมูลใหม่ๆ หรือเว็บไซต์ที่มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม และทำการจัดเก็บข้อมูลใหม่ๆ เหล่านั้น ในรูปแบบของ URL ในแต่ละหน้า

2) Indexing – การจัดทำดัชนี

เมื่อได้รับข้อมูลใหม่หรือข้อมูลอัปเดตทั้งหมด  Google ก็จะทำการ Indexing ข้อมูลเหล่านั้น โดยการวิเคราะห์ว่าแต่ละหน้าเกี่ยวกับอะไร Google จะวิเคราะห์เนื้อหา รูปภาพ และไฟล์วิดีโอบนหน้าเพจนั้นๆ จัดเรียงเป็นหมวดหมู่เก็บไว้บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Google เพื่อรอการเรียกค้นหาข้อมูล ซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบก็คงจะเหมือนกับการเรียงหนังสือตามหมวดหมู่ในห้องสมุดนั่นเอง

3) Serving search results – การแสดงผลการค้นหา

เมื่อมีการค้นหาข้อมูล Google จะพยายามแสดงผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ใดจะถูกแสดงในหน้าแรกของ Google ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยของ Google Algorithm ที่จะเป็นตัวประมวลผลและจัดอันดับหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าสำหรับการค้นหา ซึ่งในส่วนนี้เองที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำ SEO

 

ทั้งหมด 3 ขั้นตอนของการทำงานของ google หวังว่าบทความนี้จะสามารถเป็นแนวทางในการเริ่มต้นทำเว็บไซต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถนำไปต่อยอดสำหรับการทำ SEO ต่อไป

 

 

 

อ้างอิง : https://developers.google.com

แชร์เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *